About Unique Service.

Communiceren zonder te praten.

 Veel  van de ontwerpen die bij Unique Service te koop staan,zijnontworpen op basis van, Gevoel, het Kijken naar, Groei en  Motiverend Inspiratie. Allen samen als  Onderwijzers van elkaar.

De uniekheid van de mens vind ik iets moois.Het heeft mij dan ook gemotiveerd om de mens iets uniek te laten aantrekken. Bepaalde ontwerpen hebben dan ook de mogelijkheid om het voor jezelf uniek te maken.

De creatieve gedachten van een kind.

Onze kinderen zijn vanaf geboorte zeer creatief . Ik heb het vaak met mijn kinderen er over om iets met hun creatieve  gedachten en ideeën  te doen.  Een aantal van de ontwerpen zijn dan ook ontstaan uit spontane gesprekken die ik met ze had. Een deel van deze ontwerpen hebben de mogelijkheid om het verder te ver personaliseren en eigen unieke smaak aan te geven.

English

Communicate without talking.

Many of the designs that are for sale at Unique Service are designed on the basis of, Feelings, Looking at, Growth and Motivational Inspiration. All together as Teachers of each other.

I find the uniqueness of man something beautiful. It has therefore motivated me to make people wear something unique. Therefore  certain designs have the option to personalize it and to indicate your own unique taste.

The creative thoughts of a child.

Our children are very creative from birth. I often talk to my children about doing something with their creative thoughts and ideas. A number of the designs have arisen from spontaneous conversations that I had with them. Some of these designs have the option to personalize it and to indicate your own unique taste.